Headshot-formaten en -afmetingen: wat is de beste uitsnijdverhouding? (2023)

Als het om portretfoto's gaat, is het kiezen van de juiste maat en afmetingen cruciaal. Of je nu een acteur bent,danser, model- ofZakelijke professional, is je portretfoto vaak de eerste indruk die je maakt.

Het kiezen van de juiste bijsnijdverhouding is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw portret er professioneel uitziet en een positieve impact heeft op de kijkers.

In dit artikel onderzoeken we de verschillende beschikbare formaten en afmetingen voor portretfoto's, en geven we advies bij het selecteren van de beste bijsnijdverhouding, zodat u zich op uw best kunt laten zien.

We behandelen de volgende onderwerpen (klik op een opsommingsteken om naar dat gedeelte te gaan):

Inhoudsopgave

Welk formaat hebben portretfoto's?

Over het algemeen is het beste formaat voor portretfoto's 8″ x 10″ (breedte x hoogte).

Als u uw portretfoto's wilt afdrukken, heeft u bovendien afbeeldingen met een hoge resolutie nodig (minimaal 300 dpi).

Bij dit formaat moeten uw afbeeldingen een hoge resolutie hebben (minimaal 300 dpi) en idealiter minimaal 10 megapixels.

Maar de ideale maat moet ook variëren, afhankelijk van wat u van plan bentgebruik je portretfoto voor.

Headshot-foto's kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Websites
  • LinkedIn-pagina's
  • Tweets
  • CV's
  • Visitekaartjes
  • Advertenties
  • Portefeuilles
  • enz.

Dat gezegd hebbende, duiken we ook in meer specifieke gebruiksscenario’s en de aanbevolen formaten.

Headshot Sizes & Dimensions: What's the Best Crop Ratio? (1)

Welke beeldverhoudingen zijn portretfoto's?

De beeldverhoudingen van headshots kunnen variëren, afhankelijk van het beoogde gebruik en persoonlijke voorkeur. Enkele veel voorkomende beeldverhoudingen voor portretfoto's zijn echter 1:1 (vierkant), 4:5, 5:7 en 8:10.

Beeldverhouding van 1:1 voor portretfoto's

De beeldverhouding van 1:1, ook wel vierkante beeldverhouding genoemd, is om verschillende redenen een goede optie voor portretfoto's.

Ten eerste is het een veelzijdige beeldverhouding die goed werkt voor een verscheidenheid aan verschillende toepassingen. Het wordt vaak gebruikt voor sociale mediaplatforms zoals Instagram, waar een vierkante afbeelding vereist is voor de profielfoto. De 1:1-verhouding kan indien nodig voor specifiek gebruik ook gemakkelijk worden bijgesneden naar andere beeldverhoudingen.

Ten tweede zorgt de vierkante beeldverhouding voor een evenwichtige en symmetrische compositie voor de portretfoto. Dit kan helpen de aandacht op het gezicht van het onderwerp te vestigen en de afbeelding visueel aantrekkelijk te maken.

Ten slotte kan de vierkante beeldverhouding goed werken voor groepsfoto's of afbeeldingen met meerdere onderwerpen, omdat deze zorgt voor een consistente en gelijkmatige compositie waardoor elke persoon op de foto goed tot zijn recht komt.

Beeldverhouding van 4:5 voor portretfoto's

De beeldverhouding van 4:5 is een populaire keuze voor portretfoto's, vooral voor digitaal en online gebruik.

Headshot Sizes & Dimensions: What's the Best Crop Ratio? (3)

Net als de beeldverhouding van 1:1 is de beeldverhouding van 4:5 ideaal voor sociale-mediaplatforms zoals Instagram, Facebook en LinkedIn, omdat deze platforms een verticaal beeldformaat gebruiken om hun afbeeldingen weer te geven.

De beeldverhouding van 4:5 is ook een zeer flatterende uitsnede voor portretten.

Ten slotte is de beeldverhouding van 4:5 voor portretfoto's vrij eenvoudig te componeren in decamerazoekeromdat de fotograaf de camera in portretstijl moet draaien en dan voldoende ruimte rond het hoofd en de schouders van het onderwerp moet laten.

Beeldverhouding van 5:7 voor portretfoto's

De beeldverhouding van 5:7 is ook een populaire keuze voor portretfoto's, vooral voor afgedrukte foto's.

Headshot Sizes & Dimensions: What's the Best Crop Ratio? (4)

De beeldverhouding van 5:7 is een gebruikelijk afdrukformaat voor portretfoto's, waardoor het een gemakkelijke en handige keuze is voor printlaboratoria en fotografen.

Ook de beeldverhouding van 5:7 is zeer veelzijdig, net als de beeldverhouding van 4:5.

8:10 Beeldverhouding voor portretfoto's

De beeldverhouding 8:10 is een klassieke verhouding voor afgedrukte portretfoto's. Het is het meest gebruikelijke afdrukformaat voor portretfoto's.

Headshot Sizes & Dimensions: What's the Best Crop Ratio? (5)

De beeldverhouding van 8:10 is een traditionele en klassieke uitsnede voor portretfoto's.

Verschil tussen beeldverhouding 4:5 en 8:10?

Je vraagt ​​je misschien af: zijn de beeldverhoudingen 4:5 en 8:10 niet hetzelfde? Als je 4 en 5 met 2 vermenigvuldigt, krijg je immers een beeldverhouding van 8:10.

Het verschil tussen een beeldverhouding van 4:5 en 8:10 voor portretfoto's zit in de relatieve verhoudingen van de breedte en hoogte van de afbeelding.

ABeeldverhouding 4:5betekent dat de breedte van de afbeelding 4/5 of 0,8 keer de hoogte van de afbeelding is. Een afbeelding met een resolutie van 800 pixels breed en 1000 pixels hoog zou bijvoorbeeld een beeldverhouding van 4:5 hebben.

EenBeeldverhouding 8:10daarentegen betekent dat de breedte van de afbeelding 8/10 of 0,8 keer de hoogte van de afbeelding is. Dit komt overeen met een beeldverhouding van 4:5. Een beeldverhouding van 8:10 wordt echter vaak gebruikt om specifiek te verwijzen naar de afmetingen van een afdruk van 8 inch bij 10 inch, wat een gebruikelijk formaat is voor portretfoto's.

Wat is de beste beeldverhouding voor het afdrukken van portretfoto's?

De beste beeldverhouding voor het afdrukken van portretfoto's is afhankelijk van het afdrukformaat en de persoonlijke voorkeur. Een beeldverhouding van 8:10 is een gebruikelijke keuze voor het afdrukken van portretfoto's, omdat dit een standaard afdrukformaat is en een vergelijkbare verhouding heeft als de beeldverhouding van 4:5 die gewoonlijk wordt gebruikt voor digitale afbeeldingen.

Andere beeldverhoudingen, zoals 5:7 of 11:14, kunnen ook geschikt zijn voor het afdrukken van portretten, afhankelijk van het gewenste afdrukformaat en de voorkeuren van de fotograaf of klant. Uiteindelijk is de beste beeldverhouding voor het afdrukken van portretfoto's de verhouding die een goed samengesteld en esthetisch aantrekkelijk beeld oplevert wanneer het op het gewenste formaat wordt afgedrukt.

Wat moet de afstand van uw oog tot de kijker zijn?

Over het algemeen wilt u dat uw ogen in één lijn liggen met het midden van de lens op de camera.

Dit zorgt ervoor dat u naar de camera kijkt, en niet erboven of eronder.

Dit is slechts een algemene richtlijn; er is geen vaste regel voor hoe ver uw gezicht van de lens verwijderd moet zijn.

Beste portretgrootte voor acteurs

Voor acteurs is het beste formaat 8″ x 10.”

Sterker nog, ik raad ook ten zeerste aan om een ​​groter formaat te kiezen, zoals 11″ x 14”, 16″ x 20”, 18″ x 24”, of 20″ x 30.”

Dit komt omdat je ruimte nodig hebt om je portretfoto bij te snijden als een agent een specifieke foto wil.

Bovendien willen castingdirecteuren je hele gezicht zien. En bepaalde agenten willen misschien een close-up van uw portretfoto gebruiken.

Headshots zijn bedoeld om vleiend te zijn, maar je wilt niet oneerlijk overkomen door alleen de beste delen van je gezicht te laten zien.

Door meer ruimte te hebben voor het bijsnijden in verschillende formaten,u kunt beter aansluiten bij de behoeften van de persoon die uw foto's beoordeelt.

Beste portretformaat voor zakelijke professionals

Je kunt deze portretfoto ook afdrukken op een vel papier van 20 x 30 cm (of een groter formaat), maar dat is niet nodig, tenzij je van plan bent je portretfoto in een portfolio weer te geven.

Beste portretmaat voor kinderen en tieners

De beste maat voor kinderen en tieners is 5″ x 7.”

Hierdoor krijgt u een duidelijker zicht op het gezicht van uw kind, maar u kunt ook grotere versies afdrukken als ze hun kamer met de afbeelding willen versieren.

Bovendien helpt een iets groter formaat u om ongewenste achtergronden, zoals een ongewenste locatie of item, uit te snijden.

Als een kind een zeer ongebruikelijke hoofdvorm heeft, raad ik aan om naar 20 x 30 cm te gaan.

Voor familiefoto's, inclusief kinderen, ouders en huisdieren, raad ik aan om een ​​formaat van 11 x 14 te gebruiken.

Hierdoor kun je iedereen op de foto plaatsen zonder dat er te veel lege ruimte om hen heen is.

Maar dit is alleen mogelijk als iedereen op de foto samen in het kader wil passen. Anders raad ik aan om voor 5 "x 7's te gaan om het voor u en uw gezinsleden gemakkelijker te maken.

Headshot Sizes & Dimensions: What's the Best Crop Ratio? (6)

Om het onderwerp portretgroottes en beeldverhouding verder te verkennen, raden we ook deze video aan vanMatt Spaugh:

Beste portretformaat voor Facebook-profielfoto

Als u uw portret wilt laten zienFacebook, houd er rekening mee datpixels voor uw profielfotoweergave met 170 x 170 pixels op computers en 128 x 128 pixels op smartphones.

Beste portretformaat voor Instagram-profielfoto

Als je je portretfoto op Instagram gaat weergeven, moet je een foto hebben van minimaal 110 x 110 pixels.

Veel Gestelde Vragen

Hoe bewerk ik de beeldverhouding van een portretfoto?

U kunt de beeldverhouding van een portretfoto bewerken met fotobewerkingssoftware, zoals Adobe Photoshop of Lightroom, of zelfs met gratis online tools.

Wanneer moet je de beeldverhouding van een portretfoto bewerken?

Mogelijk wilt u de beeldverhouding van een portretfoto bewerken als u de afbeelding moet gebruiken voor een specifiek doel of platform waarvoor een bepaalde beeldverhouding vereist is.

Laatste opmerkingen

We hopen dat je deze gids over de formaten en afmetingen van portretfoto's leuk vond.

Deze gids maakt ook deel uit van onzeHeadshot-fotografiehub, dus zorg ervoor dat je dat bekijkt voor meer tips en inzichten over portretfotografie.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 19/12/2023

Views: 6072

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.